Werkwijze

Dick C. Huigens is erkend tuin- en landschapsarchitect bnt (bond nederlandse tuinarchitecten) en lid van de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur). Leden van de NVTL hanteren gedragsregels. Deze regels houden ondermeer verband met de onafhankelijke positie van de tuinarchitect. Dit betreft in de praktijk dat de tuinarchitect slechts gehonoreerd wordt voor zijn ontwerp- en advieswerkzaamheden. Een van de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van een tuin is het beschikbare budget. Meestal zijn de kosten van de aanleg, materialen, beplanting de grootste kostenposten. De inspanning van de tuinarchitect is erop gericht deze kosten te beheersen! De ontwerp- en advieswerkzaamheden van Dick Huigens beginnen altijd met een vrijblijvend gesprek ter plekke, en kennismaking met de opdrachtgever en situatie, waarbij de wensen, behoeften en randvoorwaarden worden besproken. Verdere wijze van aanpak na een eveneens vrijblijvende prognose, aanbieding van de te verwachten werkzaamheden en bijbehorend honorarium:

- Ontwerpfase. Van eerste schets(en) tot en met een definitief ontwerp als verfijning van laatstbesproken en gekozen schetsvoorstel.
- Uitvoeringstekeningen met maten, materialen en technische details. - Beplantingsplan + plantenlijst.
- Eventuele aanbesteding, directievoering (= besprekingen, controle, begeleiding en regie tijdens aanleg en beplanten, alsmede uiteindelijke oplevering).

Met tuinarchitect Sietse Hager van Bureau Hager uit het nabije Veenendaal is Dick Huigens een onafhankelijk samenwerkingsverband aangegaan om ook grote projecten als totaalpakket aan te kunnen bieden. De tuinen van Dick Huigens, mengvormen van cultuur en natuur, vragen het uiterste van het vakmanschap van een hovenier. Om ambachtelijk-degelijke, hoogstaande tuinen te realiseren, wordt - eveneens onafhankelijk! - samengewerkt met een aantal tophoveniers.