dusseldorf1
1 van 2 | volgende
Foto's: Karl-Dietrich Bühler

Düsseldorf

Opdrachtgever | Hansen

In zekere zin zijn tuinen gesublimeerde natuur, formalistische invallen in het raam van cultuur en natuur. Door de natuurlijke werkelijkheid te abstraheren, door haar te ontdoen van toevallige, uiterlijke kenmerken, kan op een zuivere manier rust en evenwicht, een harmonie, zichtbaar worden gemaakt. Wat mondriaan destijds met z'n schilderijen deed, is hier in de tuin gebeurd. De tuin als abstract kunstwerk, meer sculpturaal dan picturaal.